Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Nordic Seafarm

En blå revolution från svensk forskning - växtbaserade produkter odlade i havet.

IVAs 100-lista 2022

Alger och tång är ännu en relativt outnyttjad resurs i svenska kustvatten. I Asien däremot är tång en miljardmarknad. Användningsområden inkluderar tillsats i livsmedel, källa för framställning av finkemikalier och i framtiden mer biobaserade material, till exempel icke-fossil plast. Nordic Seafarm är ett spin-off från ledande svensk forskning på KTH och GU där nya metoder utvecklats för att hållbart odla svenska makroalger på skala i havet och ta tillvara på deras speciella egenskaper.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar