Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Norgald

Norgald - cybersäkerhet för kritisk infrastruktur.

IVAs 100-lista 2022

Kritisk infrastruktur består av tusentals komponenter i sammankopplade system vilket skapar en stor attackyta vars sårbarheter kan utnyttjas i syfte att slå ut samhällsviktiga funktioner, som elnätet. Elvira är en lösning som identifierar svagheter i cyberfysiska komponenter i kritisk infrastruktur i syfte att förstå konsekvenser av en attack för att öka motståndskraften. Norgald söker potentiella samarbetspartners för vidare utveckling och validering.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar