Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Nuclear cardiology and AI for precision diagnosis of myocardial ischemia and coronary artery stenosis

Coronary artery disease (CAD) is the most common type of heart disease worldwide and a leading cause of death globally every year and it is predicted to remain so for the next 20 years.

IVAs 100-lista 2023

It is estimated that around 200 million people are living with CAD today. Early and precise diagnosis are important in order to decide the patient’s management.

Using AI and nuclear cardiology imaging (MPI) we developed a tool for evaluation of CAD, performing an automatic estimation of the probability of myocardial ischemia and the degree of coronary artery stenosis, information which is otherwise obtained by interventional methods.

Our solution will help avoid unnecessary coronary interventions and hospitalizations saving time and money to the healthcare system and providing better healthcare to our patients.

Our development is unique, there is no other software in the market which can offer the same valuable and precise information about the stenosis of the coronary arteries as we do.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar