Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Nya bildbiomarkörer

för effektivare behandling av cancer och demens

IVAs 100-lista 2019

Modern behandling av viktiga folksjukdomar kan vara framgångsrik, men för att undvika onödiga biverkningar och kostnader är det viktigt att ställa diagnos tidigt och utvärdera behandlingseffekt så snart som möjligt. Vår vision är att nya bildrelaterade sjukdomsmått (bildbiomarkörer), baserade på artificiell intelligens, förser behandlande läkare så tidigt som möjligt med den information som krävs för att välja rätt behandling.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar