Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Nyhetsvärderaren

Nyhetsvärderaren är en evidensbaserad innovation för att stärka motståndskraften mot digital desinformation.

IVAs 100-lista 2019

Nyhetsvärderaren är det första digitala verktyget som på ett vetenskapligt sätt samlar in empiriska data och tränar individer i digital källkritik utifrån evidens framtagna av forskare i psykologi, utbildningsvetenskap och AI. I verktyget används den senaste forskningen för att stimulera kritisk och konstruktiv hantering av digital informatio

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar