Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Opera Mecatronica - new digital musical instruments and robots that refine human skills and transform audience interaction

The main idea is to add new references and competences to the art of opera, the art of dance and to performing arts as a whole in the form of interactive tools.

IVas 100-lista 2023

Opera Mecatronica - Åsa and Carl Unander-Scharin - create new digital instruments and robots for performing arts. The main idea is to add new references and competences to the art of opera, the art of dance and to performing arts as a whole in the form of interactive tools.

These tools and instruments (e. g. The Vocal Chorder, Robocygne, The Throat, The Charged Room and The Virtual Viola da Gamba - www.operamecatronica.com) reshape musical and scenic competences and offer artists as well as audiences new expressivity and new possibilities.

Artist and audience interact with the artifacts and thereby new interfacing is possible. The digital instruments and robots have reached a large audience through a long series of stage productions. Our artifacts are being developed in collaboration with Karlstad University, Luleå University of Technology, Mälardalen University and KTH Royal Institute of Technology.

In the near future, the artifacts may be applied for education and rehabilitation.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar