Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

OPTIMAT - hälsosamma och hållbara offentliga måltider

En metod för att minska växthusgasutsläpp från offentliga måltider med bibehållen näringsriktighet och utan kostnadsökning.

IVAs 100-lista 2020

OPTIMAT är en unik metod som med hjälp av optimeringsanalys bidrar till hälsosamma och hållbara offentliga måltider. OPTIMAT utgår ifrån en ursprungslista med livsmedel för en 4-veckors matsedel. Listan optimeras med hänsyn till näring och växthusgasutsläpp och likhet till ursprungslistan, utan att kostnader och matsvinn ökar. I dag saknar kommuner som vill minska sitt klimatavtryck en flexibel och effektiv metod som tar hänsyn till dessa parametrar samtidigt.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar