Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

P3S Patient Safety Surveillance Solutions

Data-driven patient safety work where algorithms measure the effect of interventions and optimize working methods and competence.

IVAs 100-lista 2022

Our value proposition is to improve care at a lower cost. We are introducing data-driven patient safety work where algorithms measure the effect of interventions and optimize working methods and competence. We have started with automated algorithms that identify and predict infections. This contribute to the fight against antibiotic resistance. The offer includes a maintained algorithm garage so that the care provider always has state of the art algorithms available. We see a global market.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar