Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Personalized Real-Time Neurostimulation for Effective Treatment of Neurological Conditions

The challenge is to develop stimulation patterns that interact with the nervous system in a timely and precise manner to mitigate abnormal activity. Current stimulation methods lack predictive models, which makes it difficult to anticipate how the brain will react to a specific stimulus. This can lead to unintended consequences and ineffective treatment.

IVAs 100-lista 2023

My research aims to improve the effectiveness of neurostimulation therapy for neurological diseases and disorders. The challenge is to develop stimulation patterns that interact with the nervous system in a timely and precise manner to mitigate abnormal activity. Current stimulation methods lack predictive models, which makes it difficult to anticipate how the brain will react to a specific stimulus. This can lead to unintended consequences and ineffective treatment.

My proposed solution is to adapt predictive models from the field of engineering and economics to the field of neurostimulation. By implementing these models in the software of neurostimulation devices, we can create stimulation patterns that are more effective and efficient in steering brain activity away from unwanted regimes.

The benefit of this research is that it has the potential to improve the quality of life for millions of people who rely on neurostimulation therapy.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar