Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Personcentrerad energieffektivitet och klimatanpassning lab

Det öppna labbet är tillgängligt för allmänheten och tillhandahåller möjligheter att testa energieffektiviserande ombyggnadsåtgärder.

IVAs 100-lista 2023

Det svenska samhället har upplevt en osedvanligt dyr vinter med stigande kostnader för energi. Energieffektiv renovering av byggnader har därför hamnat i strålkastarljuset. Många förslag på ombyggnadsåtgärder begränsas till att betrakta problemet som enbart tekniskt, i stället för att innefatta en strukturerad förståelse för hur dessa åtgärder kommer att påverka människors beteende och i nästa steg hur de förändringarna av beteendet i sin tur kommer att påverka de förväntade energibesparingarna.

Mot den bakgrunden så har vi etablerat ett öppet labb. Det öppna labbet är tillgängligt för allmänheten och tillhandahåller möjligheter att testa energieffektiviserande ombyggnadsåtgärder. Experiment kommer att genomföras för att undersöka människors anpassningsförmåga som en funktion av klimatförändringsscenarier och aktuella byggnader. Vi tror att det öppna IHBI-labbet är ett effektivt sätt att engagera allmänheten för en hållbar omvandling och att stärka resiliensen mot klimatförändringar.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar