Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Pincram och MAPER

Bättre diagnostik av hjärnsjukdom genom bildanalys och maskininlärning.

IVAs 100-lista 2020

Avbildning av hjärnan med magnetkamera kan visa på förändringar i hjärnan kopplade till sjukdomar som Alzheimers och epilepsi. Vår forskning inom bildanalys och kvantitativ anatomi har lett till utvecklandet av mjukvaror baserade på maskininlärning, Pincram och MAPER, som kan kvantifiera förändringar i hjärnan och därmed stöda radiologens bildtolkning. Pincram och MAPER erbjuds som open source och vi söker nu samarbeten för nyttiggörande, t.ex. vidareutveckling till bildanalystjänster för kliniskt bruk.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar