Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Planetary Vision

Around 900 million people worldwide live in extreme poverty, and efforts to break the cycle of poverty have been hindered by a lack of historical and geographical data. The AI and Global Development Lab tackles this challenge by using deep learning, earth-observation satellites, and knowledge of human development to produce high-resolution data on living conditions.

IVAs 100-lista 2023

We use our data to develop AI-powered tools that facilitate decision making by evaluating the impact of past policies on development outcomes and recommending future policies. Our approach generalizes to various domains, including disaster response, monitoring constructions, and agricultural production.

By combining insights from statistics, computer and social sciences, the Lab enables more trustworthy decisions based. We aim to build software for supporting rapid and intelligent decision-making, pursuing the Sustainable Development Goals. Thus, we invite interested collaborators to join us in this pursuit.

Research team

Adel Daoud, Senior Associate Professor at the Institute for Analytical Sociology (IAS), Linköping University, and Affiliated Associate Professor in Data Science and Artificial Intelligence for the Social Sciences at the Division of Data Science and Artificial Intelligence (DSAI), within the Department of Computer Science and Engineering, Chalmers University of Technology

Mohammad Kakooei, postdoctoral researcher at DSAI

Markus Pettersson, doctoral candidate at DSAI

Connor Jerzak, Assistant Professor at University of Texas at Austin as in the Department of Government.

Xiao-Li Meng, Professor at the Department of Statistics, Harvard University

James Bailie, doctoral candidate at the Department of Statistics, Harvard University

Felipe Jordan, Department of Economics and the Institute for Sustainable Development at Pontificia Universidad Católica de Chile

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar