Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Prehabilitering inför operation med innovativ digital teknik

Femtio procent av Sveriges befolkning har ohälsosamma levnadsvanor (fysisk inaktivitet, alkoholanvändning, rökning, övervikt) och löper mycket hög risk för morbiditet och mortalitet i samband med operation.

IVAs 100-lista 2019

Resurser saknas för att erbjuda patienter som ska opereras behandling för att minska risken för kostsamma komplikationer. Modern digital teknik via en app, som innehåller ett individuellt utformat program och stöd av specialutbildad vårdpersonal är lösningen.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar