Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

PROGNOSIS

AI och prediktiv verktygsintegration för beslutsstödssystem.

IVAs 100-lista 2020

Realtidshälsoanalys och prognostisk för tillgångsflottor möjliggör ökande driftseffektivitet och optimal underhållsplanering. Den nuvarande praxisen förlitar sig starkt på operatörens erfarenhet, vilket kan leda till mänskliga misstag och suboptimala beslut. Inom PROGNOSIS-projektet utvecklar vi lärandesystem med hjälp av artificiell intelligens - i kombination med fysikaliska modeller - som ryggraden i intelligenta och automatiserade beslutsstödsystem. Systemet valideras med realtidsdata från befintliga tillgångar som för närvarande är i drift.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar