Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

QT-PIE

An intelligent driving assessment technology that uses AI and eye tracking.

IVAs 100-lista 2022

QTPIE is a driving evaluation AI that uses driver’s implicit intentions and actions to objectively evaluate real-world driving in compliance to traffic rules, without requiring an expert in the vehicle. Our solution has applications in various industry verticals that require driving evaluation such as the driving license industry and in the healthcare applications.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar