Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

QT-PIE

An intelligent driving assessment technology that uses AI and eye tracking.

IVAs 100-lista 2022

QT-PIE is an intelligent driving assessment technology that uses AI and eye tracking to objectively measure the driving skills in compliance with traffic rules to improve traffic safety. The objective measurement enables the customization of learning, teaching and examination of driving skills for optimal performance. QT-PIE can be used by healthcare professionals, traffic authorities, automotive manufacturers, traffic schools, prospective drivers, car insurance industry and autonomous vehicles.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar