Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Quritis - säkra mikrotjänster för alla

Forskningen bakom den nya profilgeneratorn från Quritis har visat att det går att automatiskt generera rättighetsprofiler och en produkt för detta har utvecklats. Marknaden för tjänsten är enorm då nästan alla större organisationer i världen använder sig av mikrotjänster.

IVAs 100-lista 2023

Mikrotjänster har blivit en dominerande molnarkitektur där Docker och Kubernetes typiskt används för att realisera lösningarna och systemen i praktiken. Det är däremot svårt att isolera dessa, så kallade, container-lösningar från resten av systemet och tjänsterna som körs riskerar att utnyttjas för stöld av data, låsa tjänsterna eller stänga ner dem.

Riskerna kan minskas drastiskt genom att containern som tjänsten använder sig av körs med kraftigt reducerade rättigheter, eller rättar sagt, med hjälp av en rättighetsprofil som inte ger mer rättighet än vad som precis krävs. Att ta fram en accessrättighetsprofil för detta manuellt är väldigt tidskrävande och svårt.

Forskningen bakom den nya profilgeneratorn från Quritis har visat att det går att automatiskt generera rättighetsprofiler och en produkt för detta har utvecklats. Marknaden för tjänsten är enorm då nästan alla större organisationer i världen använder sig av mikrotjänster.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar