Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

RadSensE

RadSensE är en ny avancerad teknik för detektion och avbildning av kärnmaterial som har utvecklats på KTH.

IVAs 100-lista 2021

Den unika signalbehandlingsmetoden kan användas med ett stort spektrum av detektorer vilket möjliggör allt från känsliga detektorer i säkerhetskontroller på flygplatser, hamnar, etc. för att stoppa smuggling av plutonium mm., via strålningsdetektionssystem i drönare för miljöövervakning och vid radiologiska olyckor, till system för verifiering av använt kärnbränsle inför slutförvar.

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar