Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rationell krishantering och policyformering

Att hantera svåra problem där olika typer av information kan inkluderas i strukturering, analys och utvärdering av riskhantering och beslutsunderlag för stöd vid beslut i samhällen och organisationer.

IVAs 100-lista 2021

Människan har en mängd kognitiva begränsningar av allehanda slag. Många ger upp och tror att något blir tydligare för att de förenklar ett svårt problem till något som de snabbare tror sig kunna förstå, men det är ofta en kostsam strategi.

Vår forskning och verktyg tar fasta på hur man relativt enkelt kan hantera svåra problem där olika typer av information kan inkluderas i strukturering, analys och utvärdering av riskhantering och beslutsunderlag för stöd vid beslut i samhällen och organisationer. Detta har tillämpats t ex för stadsutveckling, nationell Covid-hantering, guldprojektering vs miljökonsekvenser, policies för att finna hållbara modeller för vatten- och energiförsörjning samt mycket annat.

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar