Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Real time optimization of drinking water treatment

Developing solutions to measure the quality and reactivity of freshwater resources in real time, and predict the success of drinking water treatment.

IVAs 100-lista 2022

We are developing solutions to measure the quality and reactivity of freshwater resources in real time, and predict the success of drinking water treatment. These will be used to optimize operational conditions at treatment plants, reducing the need for chemicals and infrastructure and reducing emissions and waste. There are no similar solutions on the market and we hope to create a paradigm shift in water treatment.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar