Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Realtime Previsualization

Projektet har utvecklat nya digitala verktyg för att skapa animerade bildmanus, så kallade previsualiseringar.

IVAs 100-lista 2019

Detta gör att filmteam på ett snabbt och intuitivt sätt kan testa visuella idéer och kommunicera den konstnärliga visionen långt innan inspelningen börjar. Verktygen har använts i flera långfilms-produktioner och demonstrerats på internationella filmfestivaler och -konferenser.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar