Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Recovering the Lost Energy

This project focuses on intensifying heat-exchange at low operating temperatures in order to harvest heat – for direct use or for storage and later use.

IVAs 100-lista 2023

Energy and Crisis have been the main topics in 2022 and continue in 2023. With increasing gas and electricity prices, one wonders where is the cheap energy that we enjoyed not so long time ago. In fact, it is still around but we do not harvest it.

About 70% of the energy we use is not providing any service, it is just left escaping as low temperature heat. Yes, we need to find solutions to harvest this treasure. However, recovering low temperature heat is not often done and suitable techniques are lacking.

When temperature is low, the driving force to move the heat is very low as well – hence one should be doing it smartly. This calls for novel and innovative solutions.

This project focuses on intensifying heat-exchange at low operating temperatures in order to harvest heat – for direct use or for storage and later use. To that end we leverage high-performance simulations to understand all important details and additive manufacturing to create perfect heat-exchange.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar