Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

RefleX

Person- och maskinsäkerhet i industriella miljöer

IVAs 100-lista 2019

Forskningsprojektet har undersökt tekniska lösningar att skydda arbetare på industriella arbetsplatser mot påkörningar av tunga industriella fordon. Forskningen har resulterat i en innovativ kamera-baserad produkt som kommer bidra till att minska arbetsplatsolyckor i lager, gruvor, eller på byggarbetsplatser genom att uppmärksamma maskinförarna om människor i närheten av maskinen.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar