Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Reliability Centered Asset Management

with electric power system applications

IVAs 100-lista 2019

Projektet syftar till att utveckla matematiska modeller för att prediktera fel för komponenter och modellera tillförlitlighet för elkrafttekniska system. Övergripande mål att att ge beslutsunderlag för smarta strategier för tillgångsförvaltning (asset management). Digitaliseringen har givit möjlighet till nya typer av metoder och modeller.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar