Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Remometer

Mäta EEE-tillverkares potential för återtillverkning

IVAs 100-lista 2021

Inom 5–10 år behöver många svenska tillverkare bli mer cirkulära och satsar därför på återtillverkning (industriell reparation), proaktivt underhåll och rekonditionering. En övergång till mer hållbar verksamhet kan upplevas riskfyllt, därför tvekar många företag inför att ta stegen mot en cirkulär affärsmodell. Under projektet stöder vi tillverkare med ett beslutsverktyg, kallat RemometerTM, för hur återtillverkning kan bli en nyckel i deras affärsmodell. RemometerTM hjälper tillverkare att starta återtillverkning genom att undersöka deras förutsättningar (Remanufacturing Readiness Level) för att börja återtillverka och vilka sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar de kan få ut.

Projektet finansieras av Energimyndigheten via RE:Source.

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar