Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Re:newcell

En världsunik innovation för återvinning av textil.

IVAs 100-lista 2020

Re:newcell har utvecklat en ny och patenterad kemisk återvinningsprocess för textil i industriell skala. Textilavfall omvandlas till en biologiskt nedbrytningsbar re:newcell-massa. Massan går tillbaka in i den vanliga textilvärdekedjan genom att förädlas till textilfiber. Re:newcells första demonstrationsanläggning är unik i världen som den första storskaliga anläggningen för kemisk återvinning av cellulosafiber. Vi har gjort vår första försäljning och planerar global lansering i butik med ett mycket välkänt varumärke inom kort.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar