Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Rening av vatten från kvicksilver med hjälp av elektrokemiska legeringar

Ny effektiv och hållbar metod för att fånga upp kvicksilver ur processvatten, avloppsvatten och naturligt vatten.

IVAs 100-lista 2020

Vi utvecklar en ny teknik för att rena vatten från kvicksilver, ett allvarligt miljögift som drabbar tiotals miljoner människor. Genom att binda in kvicksilveratomer i en stabil elektrokemisk legering kan vi ta bort >99% av kvicksilver. Tekniken är selektiv, återanvändningsbar, energisnål, fungerar även vid låga halter samt skapar en förenklad hantering av sekundäravfall. Tekniken kan kraftigt minska mängden farligt avfall, förbättra och möjliggöra sanering av kvicksilver samt säkerställa rent dricksvatten.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar