Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

ReSpace

Vår innovation kopplar automatiskt fysiska miljöer mot digitala modeller (BIM) vilket möjliggör interaktiv visualisering av digital information som hologram i den byggda miljön, vilket kan användas för smart planering, konstruktion, styrning och underhåll av fastigheter.

IVAs 100-lista 2019

Teknologin bygger på en unik maskininlärnings-algoritm (artificiell intelligens) som från dataströmmen från en HoloLens eller mobiltelefon identifierar och positionerar detaljer såsom väggar, dörrar och fönster. Fullt utvecklad kommer vi att kunna matcha objekt i rummet med objekt tillgängliga i databaser såsom BIM Objects.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar