Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Robotised screening for the sustainable energy materials of the future

Novel materials constitute the core challenge for all ambitions towards new technologies in the field of renewable energy.

IVAs 100-lista 2023

A grand challenge for humanity is sufficiently fast discovery of new sustainable materials to solve many of the existing societal challenges. In general, it takes an alarmingly long time to screen and discover new materials, and the time to implement new energy technologies into the commercial market from the time of discovery is in the realm of decades. This is very problematic considering the immediate demand of novel materials and efficient energy storage technologies. Consequently, accelerated discovery and development of new systems/devices are urgently required and robotized materials screening represents a promising tool to accelerate this process significantly.

To meet these challenges, society requires new methodologies and techniques. In this context our group is working on the development of a robotized platform for sustainable energy materials discovery.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar