Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

SACSys: Safe and Secure Adaptive Collaborative Systems

We define continuous safety and security requirements with time-criticality features, and design behavioral models to analyze and check safety and security at run-time.

IVAs 100-lista 2023

There is a rapid development of technology such as self-driving cars and collaborating robots. These products are integrated into collaborating ensembles. Their complex interplay and behavior cannot be fully predicted and analyzed at design-time, and they operate in unpredictable environments.

Current state-of-practice in system architecture, software development and safety and security assurance is challenged by this development. We address the core question of how to provide run-time guarantees of safety and cyber-security for such time-critical collaborative adaptive systems.

We define continuous safety and security requirements with time-criticality features, and design behavioral models to analyze and check safety and security at run-time. The analysis of such models are executed in a cloud-based platform with real-time guarantees. Every business with safety and security concerns can use the outcome of SACSys specially when dealing with adaptation due to change.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar