Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

SatEllite NavigaTion Receiver securitY (SENTRY)

Enhanced, easy to deploy receivers that detect and mitigate GNSS attacks. Secure and privacy preserving tools to identify affected areas and localise GNSS attackers.

IVAs 100-lista 2023

Problem: Smartphones, cars, trucks, boats, large machinery, containers, all have global navigation satellite systems (GNSS) receivers to provide position (and time) information to users, drivers, skippers, or logistics systems. However, jamming and spoofing GNSS is getting easier: denying reception or forging GNSS signals to mislead the victim receiver(s) and dictate the victim position (and time).

Solution: Enhanced, easy to deploy receivers that detect and mitigate GNSS attacks. Secure and privacy preserving tools to identify affected areas and localise GNSS attackers.

Benefit: Fast detection and trustworthy, even if less accurate, position (and time) until the victim is no longer under a GNSS attack. Much improved cyber and physical security and safety.

Action: Deploy and prevent or reduce the impact of attacks and remove attackers.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar