Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Secure Data Collaboration with Confidential Cloud

Investigating treatments for rare diseases, detecting financial fraud and money laundering, or optimising industrial production processes: collaboration among businesses and across public authorities has never been more promising.

IVAs 100-lista 2023

Data capable of unlocking significant progress is often regulated, privacy-sensitive, and protected by confidentiality constraints.

We work towards a vision where advances in cryptography enable high-performance data processing on any encrypted data. Realising this vision requires answering complex research questions that will transform how societies use data.

However, already today, novel cryptographic primitives allow us to overcome the challenges of protecting data in use. CanaryBit's Confidential Cloud enables smooth business-to-business collaboration with secure data sharing. It enables automated and verifiable digital trust while ensuring end-to-end data protection.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar