Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Secure Remote Access Control Platform

Nowadays almost everyone needs sensors for different applications. But thinking one step ahead - if you buy a sensor, how do you securely access its information, where do you store the data, and most importantly how would you be able to remotely control a device that is relaying on the sensor's information?

IVAs 100.lista 2023

Nowadays almost everyone needs sensors for different applications. But thinking one step ahead - if you buy a sensor, how do you securely access its information, where do you store the data, and most importantly how would you be able to remotely control a device that is relaying on the sensor's information?

There are proprietary control systems out there but they are exclusive, very costly and slowing down innovation…

We faced the same problem while working on complicated particle accelerators and developed Blinky-Lite, an open-source control system which takes care of your sensors and related data. We built in all the necessary security from the beginning and provide remote access to your sensors whenever and from wherever needed - simply via web apps running on your smartphone or on your desktop computer.

Blinky-Lite is open-source, for free and here to foster and accelerate any innovation which relies on a control system.

We are happy to help you with the implementation!

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar