Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Seed Vitalization

Until year 2050, the world's population will increase by 2.2 billion. Producing food for the increased people and keeping the environment is a big challenge. ROBUST SEED’s SEED VITALIZATION can help solve the problem.

IVAs 100-lista 2023

SEED VITALIZATION is a biological technique, without expensive chemicals or genetic modification. It works widely across plant species, like cereals and vegetables. The treatment takes 1–3 days and vitalized seeds can be used directly in cultivation. Vitalized seeds have better storability, germinate faster, the plants are stronger, healthier and more resilient.

Vitalized seeds significantly increase yield and reduce cultivation costs. Therefore, both the economic and societal value are great.

Customers are seed growers, seed service companies, seed dealers, and plant growers. It has widely international market.

Seed vitalization has been scaled up to commercial level. Vitalized seeds have been test grown in field and shown good results.

Let's continue the traveling together.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar