Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Sensorfusion

Sensorfusion möjliggör skapande av ny förfinad information från ett antal olika sensorer.

IVAs 100-lista 2019

Virtuella sensorer är ett exempel, där man ersätter en dyr sensor, eller sensorer som inte finns att köpa, med ett flertal andra sensorer och programvara. Vår forskning har ett vitt spektrum av olika applikationsområden. Innovationer sker i samverkan med svensk systembyggande industri, partnerskapsprogram, eller genom en handfull avknoppningsföretag från forskningsgruppen.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar