Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Serendipity

Cybersäkerhet i säkerhetkritiska system.

IVAs 100-lista 2021

Digitalisering och elektrifiering av viktig infrastruktur och fordon sker idag bla för att öka hållbarhet (tex fasa ut fossila energislag) och stödja krishantering (tex utveckla autonoma fordon för räddning och rekognosering). Samtidigt utsätts digitala system för allt större påfrestningar i termer av cyberattacker. Tålighet mot cyberattacker är, bokstavligen, livsviktigt för att nå hållbar krisberedskap och ett motståndskraftigt samhälle med digitaliserade infrastrukturer och fordon.

Vi utvecklar nya tekniker för att uppnå tålighet mot cyberattacker baserat på vår kunskap om utveckling av robusta datorsystem.

IVAs 100-lista 2021: Hållbar krisberedskap

IVAs 100-lista 2021 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Hållbar krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar