Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Sjyst data!

Sjyst data! är ett projekt i skärningspunkten mellan juridik, teknik, affärsnytta och användarperspektiv.

IVAs 100-lista 2023

Det finns ett tydligt behov av ökat stöd till företag/organisationer kring dataskydd och integritet, samt konkreta sätt att öka konsumenternas tillit till digitala tjänster. Sjyst data! bidrar till att bygga upp kunskap, metoder och infrastruktur som stödjer god integritet och etik, ökad transparens och inflytande för den enskilda individen och värnar personlig integritet - samtidigt som nytta och värde skapas hos producenterna av digitala tjänster.

Visionen är etableringen av:

Sjyst data!-labbet: Ett nationellt, multidisciplinärt, explorativt kunskapscenter och stöd inom dataskydd till företag / organisationer som saknar egna resurser och/eller specialistkompetens inom området.

Sjyst data!-certifiering: Ett stöd för konsumenter/användare att identifiera aktörer och digitala tjänster med gott integritetsskydd samt ett stöd för företag att tydligare kommunicera med användarna.

Forskarteam:

Christina Lagerstedt (RISE),
Håkan Cavenius (RISE),
Carita Roslund (RISE),
Tisha Hupkes (RISE),
Raul Carlsson (RISE),
Tatiana Nevzorova (RISE),
Kristina Knaving (RISE),
Jacob Dexe (RISE),
Alex Jonsson (RISE),
Hayley Ho (RISE),
Jonas Ledendal (Lunds universitet),
Sara Leckner (Malmö universitet),
Sofia Lundmark (Södertörns högskola),
Mattias Jacobsson (Södertörns högskola)

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar