Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Smart microgrid for sustainable communities

Climate change and energy security motivate the wide utilization of renewable energy, hydrogen and electric vehicles. Microgrids that connect these components can accelerate the transition, while current microgrid solutions encounter technical and economic challenges.

IVAs 100-lista 2023

We have developed a practical design and operation solution, consisting of a smart energy management system to maximize the profit and the utilization of renewable energy with guaranteed stability, a standardized hardware module structure for scalability, and a digital twin system for monitoring and maintenance.

The solution can be directly deployed in buildings and energy communities in urban areas, as well as remote and islanded regions, for sustainable, economic, efficient and stable energy supply. Our solution is the winner of Nordic Energy Challenge, 2022.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar