Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Smart urban-mobility approach to car-parking

Shaping the future of smart-city mobility.

IVAs 100-lista 2020

Roaming for parking hampers business and environment sustainability and hold back the promises of smart cities. Cutting-edge Internet-connected devices unleash novel sources of urban traffic and parking dynamics data. This digitalized visibility provides grounds for optimizing the outcomes of parking-related decision-marking processes, to improve sustainability and livability indexes in urban environments. Our Internet-of-Things based solution expose a cloud-based parking and navigation service to predict parking availabilities, while reducing traffic congestion.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar