Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

SMENA

A new game-changing material, which is useful for numerous applications.

IVAs 100-lista 2022

We at SMENA have developed a new game-changing material, which is useful for numerous applications. The starting point of our material is an abundant mineral called molybdenite, whose price is only 5$/kg. Using a scalable, patented, and environmentally friendly process, we managed to produce a large number of edges in flakes of natural molybdenite.

These edges contain many "active sites", which are useful for sensing gas molecules and electrocatalytic water splitting (production of hydrogen).

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar