Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

SOLVE-Solelforskningscentrum Sverige

Elförsörjningen i Europa är i kris och det har stark påverkan på de svenska elpriserna. Krisen har lett till en stor ökning av efterfrågan på solceller från privatpersoner, men även i ökad grad från näringslivet, både solceller på byggnader och solcellsanläggningar på mark. En hållbar fortsatt ökning kräver genomtänkta installationer och en genomgripande ökning av kunskapsläget i Sverige.

IVAs 100-lista 2023

Kompetenscentrumet SOLVE tar sin utgångspunkt i att solceller hållbart kan produceras och installeras i Sverige. Akademi, företag, regioner, kommuner och NGOs samarbetar kring en forskarskola och flera teman som adresserar de utmaningar som finns och kan uppstå vid en storskalig utveckling av el från solceller.

Partners i SOLVE drar nytta av samarbeten inom centrumet genom att få tillgång till kompetens och personer som utbildas av aktörerna. Det kommer att bidra till en fortsatt stark utveckling av näringsliv inom solcellsproduktion och installation och en utbyggnad av inhemsk hållbar energiproduktion.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar