Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

SOLVE

To enable rapid, sustainable expansion of solar energy in Sweden.

IVAs 100-lista 2022

Photovoltaics (PV), which convert solar energy directly into electricity, have become the cheapest way to generate electric power over much of the world and contributed 3.7 % of the global electricity demand in 2020.

The vision for the SOLVE centre of excellence is to enable rapid, sustainable expansion of solar energy in Sweden, as part of a sustainable, fossil-free energy system, and to contribute to the PV field internationally by cross-disciplinary and collaborative research and innovation.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar