Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

SpaceCloud

Global information för precisionsjordbruk och vattenoptimering från molntjänster i rymden.

IVAs 100-lista 2022

Forskningen vid Mälardalens universitet i samarbete med industriella aktörer kring molntjänster i rymden har nu kommersialiserats i tidig fas under varumärket SpaceCloud.

De första SpaceCloud-baserade lösningarna i rymden möjliggör nära realtidsinformation för bland annat precisionsjordbruk och vattenoptimering. Detta genom att lyfta upp maskininlärningsalgoritmer i rymden för att snabbt sortera data för en global och aktuell lägesbild. Satelliterna kan framåt ges nya förmågor via "appar" vilket är unikt och demokratiserar tillgången till rymddata. Svensk industri har inlett samarbete med bland annat Amazon Web Services för att skala ut SpaceCloud globalt.

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar