Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

SSF Time-Critical Clouds (TCC)

Projektet SSF TCC utvecklar intelligenta digitala infrastrukturer med förmåga till kostnadseffektiv tjänsteleverans med kvantifierbar pålitlighet och robusthet.

IVAs 100-lista 2019

Det faktiska resultatet är ett bättre utnyttjande av nätverksresurser så att fler användare kan vara uppkopplade utan att mer hårdvara krävs. Det i sig kan leda till en mer robust kundbas samt till en mer energieffektiv infrastruktur.

IVAs 100-lista 2019: från kunskap till konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2019 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, inom området digitalisering. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar