Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

StckCell

En ny petriskål som minskar plastförbrukning med 61%.

IVAs 100-lista 2020

StckCells odlingsbara yta motsvarar tre vanliga petriskålar. Genom att staplas i varandra upptar de 67% mindre volym än motsvarande produkter som finns tillgängliga på marknaden idag. Som en funktion av sin design behövs 61% mindre plast för att tillverka StckCell. Ett lättare och mer kompakt format kan leda till signifikant minskade CO2 utsläpp i samband med produktion, transport och bortskaffande jämfört med de petriskålar som finns idag. 

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar