Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Störningsfri stad

Genom att kommuner, Trafikverket, bygglogistikkonsulter, kollektivtrafiken och branschorganisationer arbetar tillsammans med forskare inom bygglogistik, samhällsplanering, intelligenta transportsystem, och interaktionsdesign utvecklas ett planeringsverktyg och en kollaborativ planeringsprocess som bidrar till minskade störningar och lägre risk för ökade kostnader eller förlängd byggtid.

IVAs 100-lista 2023

Vi tänker oss byggprojekt som en tidsbegränsad störning. Detta är inte sant, städer utvecklas ständigt. Att det sker med få störningar är av stor vikt för stadens attraktivitet och hållbarhet.

Tyvärr är byggtransporterna många gånger en bortglömd fråga och det har visats att den totala mängden transporter kan minskas med upp till 12% genom bättre bygglogistik. För att nå detta krävs att kommunernas förmåga att trafikplanera för kombinationen av ordinarie trafikbelastning och byggtrafik stärks, samt ny kunskap om åtgärder, scenarier och beteendeförändringar för att hantera trafikkonflikter under byggtid.

Genom att kommuner, Trafikverket, bygglogistikkonsulter, kollektivtrafiken och branschorganisationer arbetar tillsammans med forskare inom bygglogistik, samhällsplanering, intelligenta transportsystem, och interaktionsdesign utvecklas ett planeringsverktyg och en kollaborativ planeringsprocess som bidrar till minskade störningar och lägre risk för ökade kostnader eller förlängd byggtid.

Projektet är ett samarbete mellan LiU och RISE.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar