Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Storskalig produktion av sällsynt blod

Blodtransfusion är en livräddande behandling och en viktig hörnsten i modern sjukvård. Patienter med sällsynta blodgrupper kan ofta inte erbjudas blodtransfusion pga kronisk brist på kompatibelt blod och det leder till sämre vård.

IVAs 100-lista 2023

Patienter med sällsynta blodgrupper kan ofta inte erbjudas blodtransfusion pga kronisk brist på kompatibelt blod och det leder till sämre vård.

Vi har utvecklat en metod för att konvertera vanligt blod i blodpåsar till en typ av sällsynt blod med hjälp av ett enzym. Det här möjliggör storskalig produktion av sällsynt blod och löser tillgången till blod för patienter med den ovanliga Bombay blodgruppen.

Det här är en enkel lösning på ett verkligt problem i sjukvården och vi söker samarbetspartners som kan hjälpa oss att kommersialisera den här processen.

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar