Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Strukturella batterier

Viktlös energilagring för bilar, båtar och flygplan.

IVAs 100-lista 2020

Strukturella batterier för att lagra elektrisk energi i bilens kaross, båtars skrov eller flygplanets inredning utvecklas av ett team av forskare på Chalmers och KTH. De strukturella batterierna utnyttjar kolfibrer som fungerar som såväl förstärkningsmaterial som batterielektrod. De kan göras flexibla för att inkluderas i armbandet till en smart-watch eller styva och ersätta delar av fordonsstrukturen och batterisystemet. Detta möjliggör smäckra wearables och lätta, energieffektiva fordon, båtar och flygplan.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar