Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Sustainable Innovation and Business Metrics (SIB Metrics)

Quantify Short and Long Term Sustainable Benefits of Emerging Technologies for Making Investment Decisions.

IVAS 100-lista 2020

Many game changing innovations developed at universities and start-ups fall in Technology Valley of Death (TVD) and do not see the light of commercialization. This happens due to lack of framework for making informed decisions on innovations entering TVD. We work with entrepreneurs and venture capitalists to advance innovations with higher sustainable value to the market and society. We quantify sustainable benefits and risks associated with commercialization of emerging technologies.

IVAs 100-lista 2020: Hållbar konkurrenskraft

IVAs 100-lista 2020 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat hållbar konkurrenskraft. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar