Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Svampar för produktion av framtidens protein

Framtidens protein produceras av svampar som omvandlar biobaserade restströmmar från industrin. Svamparna odlas i slutna bioreaktorer med liten påverkan på den yttre miljön.

IVAs 100-lista 2022

Alternativa proteinkällor såsom svampar (mycoprotein) kan ha >95% mindre CO2 utsläpp jämfört med nötkött. Vår vision är att framtidens protein produceras av svampar som omvandlar biobaserade restströmmar från industrin. Svamparna odlas i slutna bioreaktorer med liten påverkan på den yttre miljön.

Vi tar fram svampar som växer snabbare på restbiomassa och som kan producera specifika proteiner i större mängder. Dessa s.k. cellfabriker kan användas till allt från foder, föda, material och läkemedel. Våra första cellfabriker producerar proteiner för foder och livsmedelsapplikationer, däribland mjölkproteiner - en ingrediens för veganska mejerivaror!

IVAs 100-lista 2022: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2022 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar