Gå till huvudinnehållet Gå till huvudmenyn

Svart Iris

SVART IRIS utvecklar metoder för att med hjälp av simulering och strukturerad analys stödja konceptutvecklingen av beslutsstödsystem i tidiga faser av systemutveckling. Metodutvecklingen drivs genom fyra tillämpade fall från flygledningsarenan.

IVAs 100-lista 2023

Flyget måste bli mer miljöanpassat och det finns många sätt att lösa det, exempelvis genom effektivare och mer miljövänliga inflygningar till flygplatser. Men då behövs det förbättrade beslutsstöd för flygledarna för att nå den fulla potentialen.

Innovationsutrymmet för beslutsstöd är störst tidigt i ett projekt, men då saknas det ofta metoder och verktyg för att vidareutveckla tidiga innovativa lösningsförslag.

SVART IRIS utvecklar metoder för att med hjälp av simulering och strukturerad analys stödja konceptutvecklingen av beslutsstödsystem i tidiga faser av systemutveckling. Metodutvecklingen drivs genom fyra tillämpade fall från flygledningsarenan. Svenska företag och myndigheter måste göra många tidiga avdömningar av olika tänkbara lösningar inom flygområdet de kommande åren och projektet skapar metodik och verktyg för detta.

Visst saknar du också stöd för de tidiga faserna av systemutveckling och modeller för kunskapsvalidering vid snabb kunskapsuppbyggnad och akuta behov?

IVAs 100-lista 2023: Teknik i mänsklighetens tjänst

IVAs 100-lista 2023 lyfter fram en mångfald av forskningsprojekt från svenska lärosäten, på temat Teknik i mänsklighetens tjänst inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap. Projekten har genom urval bedömts ha stor potential att skapa nytta, genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan. Alla deltagande forskare är intresserade av ökade kontakter med näringslivet för tillämpning och fortsatt utveckling av sina projekt. Projektbeskrivningarna i listan är forskarnas egna. 

Allt om IVAs 100-lista - frågor och svar